______________________________________________________________________


U galeriji “O meni”, sliku “Moje stvari” razdjelili smo u tri podgalerije: “Odje?a”, “Obu?a” i “Osobne”.
______________________________________

Galeriju “Pi?e” kompletno smo proširili tako da svaka slika posjeduje podgaleriju.
______________________________________

U galeriji “Hrana” u pod galeriji “Obrok vilicom” razvili smo nove teme.
______________________________________

Podgalerija “Obroci žlicom” sadržavati ?e se ove teme.
______________________________________

Galeriji “Slano/slatko” dodali smo “Vo?e”.
______________________________________

U galeriji “Potrebe”, “”WC” smo proširili na mogu?nost odabira nužde.
______________________________________

U galeriji “Kategorije” podgaleriju “Radnje” tako?er smo proširili.
______________________________________

U galeriji “Vremena” pružena je mogu?nost izražavanja podjele jednog sata na ?etiri djela.
______________________________________

U galeriji “tijelo/psiha” postavljena je mogu?nost ukazivanja na?ina djelovanja kod primjene novog lijeka.
______________________________________

U galeriji kategorije dodali smo podgaleriju “Doba dana”.
______________________________________

Galeriju “Pitanja i odg.” obogatili smo podgalerijom “Tko u obitelji”.
_______________________________________________________________________

Vaše galerije biti ?e bogatije Vašim prijedlozima!

Napišite poruku s Vašim prijedlozima…