Ovo su upute o funkcijama naslovnice Govornika.

Prvi kontakt s Govornikom uspostavljamo tipkom “JA KOM” kojom ulazimo na po?etnu stranicu sadržaja. Naslovnica je koncipirana tako da stari korisnici sa iste direktno mogu pretražiti i u?i u svaku galeriju Govornika ili brzom tipkom još brže uspostaviti komunikaciju sa sadržajem.

– Zaglavlje sa imenom i logom (1) služi nam i za povratak na naslovnicu.
– Klikom na plo?icu simbola (2) ušli smo na stranicu informacija o naslovnici. ?etiri simbola postavljeni su svaki iznad svoje funkcionalne tipke.


– Tipka (3), brzi odgovor “Da”.

– Tipka (4), brzi odgovor “Ne”.

– Tipka (5) ulaza u “JA KOM Govornik”.

– Tipka (6), poziv “U krajnjoj nuždi”.

– Navigacijska plo?ica (7) sa osam tipki naprednog brzog biranja nalazi se ispod netom opisanih tipki.

 

– Tipke, simboli pojedinih tema (8) namijenjeni su korisnicima dobro upoznatim sa sadržajem Govornika za brzo pretraživanje galerija.
– Tipka (9) pružena cijelom dužinom ispod svih tipki je poziv za “Skretanje pozornosti” kada se želimo izraziti Govornikom.
– Simbol aviona, napredno brzo biranje nalazi se (10) ispod teme a njegova funkcija proteže se cijelom dužinom iste. Služi korisnicima odli?no upoznatim sa sadržajem Govornika da na najbrži na?in realiziraju željeni glasovni izri?aj.
– Klikom na sazvijež?e (11) ulazimo u Prvi hrvatski portal potpomognute komunikacije JA KOM, mati?nu stranicu Govornika.