MiniMax Govornik nova je ina?ica JA KOM Govornika. Sadržajno manja, jednostavnija s velikim slikama. Umjesto dosadašnjih aktivnih 6 – 7 slika galerija MMG sadrži svega jednu verbalnu sliku i desno sliku u najavi.
Kao i izvorni oblik opremljena je izbornikom navigacijskih tipki, reduciranih u pet tema. O meni / Hrana / Pi?e / Pomo? / Potrebe. Da bi uslijed manje preglednosti unutar pojedine teme došli do željene verbalne slike ugradili smo tipku preskoka unutar teme. Njome preska?emo unutar teme, jednu po jednu, redom. Npr: “Pi?e”, sa vode na ?aj, sa ?aja na sok, sa soka na kavu…
U MiniMax Govornik možete u?i ovdje.